About us

Học viện VTC Academy

Employment Information

VTC Academy - Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 27/08/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Bắc Mỹ

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Học viện VTC Academy

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 5 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh