About us

Học viện VTC Academy

Employment Information

VTC Academy - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Lập Trình (HO) - HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 29/09/2020
Industry Education /Training , IT - Software , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 - 5 Years

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh