About us

Học viện VTC Academy

Employment Information

VTC Academy - Trưởng Phòng Đào Tạo Lập Trình

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/08/2020
Industry Education /Training , Executive management , IT - Software
Experience 3 - 5 Years

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Xây Dựng Điện 2

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

First Alliances' Client

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh