About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

[Vuihoc.Vn] Nhân Viên Telesale - Thu Nhập TB 10-18 Triệu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ICO EURO

$ 7 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi | Nghe An | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 6 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi