About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Vũng Tàu] Kế toán tổng hợp_14 mil

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 5 Years

Công Ty CP Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam- Vietravel

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ba Ria-VT

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ba Ria-VT