language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Saint-Gobain Vietnam

Warehouse Execuitive

Saint-Gobain Vietnam
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

· Lập SOP/WI nhập hàng xuất hàng,lưu trữ trong kho

· Đánh giá hiện trạng thực tế tại khu vực kho hàng để cải tiến các quy trình nhập xuất kho

· Kiểm soát tất cả các hoạt động của các kho hàng của Công ty bao gồm các kho thuê ngoài

· Thiết lập các layout lưu trữ hàng hợp lý theo ABC-XYZ , FIFO, FEFO. Quản lý tồn kho theo khu vực chứa hàng ( location, zone)

· Control SRA đảm bảo không bị sai lệch kho tồn kho hệ thống và thực tế

· Thực hiện kiểm kho hàng ngày, hàng tuần , hàng tháng và báo cáo kết quả lên trưởng bộ phận xử lý sai lêch kho nếu có, chuyển hàng HOLD sang kho HOLD thực tế và hệ thống. Phân tích và điều tra nguyên nhân hàng hư hỏng để có giải pháp hạn chế và ngăn ngừa

· Phối hợp với bộ phận kế toán kiểm kho định kỳ

· Phối hợp với các bộ phận SX, QC, MKT .. cho việc nhập xuất hàng, hiệu quả và kịp thời

· Báo cáo hàng SLOB lên các bộ phận liên quan để có giải pháp xử lý kịp thời , chính xác

· Thực hiện 5S để hàng hóa luôn luôn gọn gàn, ngăn nắp và sẵn sàng, có board theo dõi các hoạt động 5S

· Kiểm tra kiểm định các công cụ làm việc trong kho đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn

· Lên kế hoạch nhập hàng hợp lý để đảm bảo hàng hóa theo min-max

· Giải quyến vấn đề liên quan đến kho hàng phù hợp theo mục tiêu của Công ty

· Áp dụng các tiêu chuẩn và chương trình WCM , Streamline , ICRF của tập đoàn

· Sắp xếp và bố trí team làm việc hợp lý để giảm chi phí

· Có phương án backup cho team kịp thời và hợp lý

· Tracking KPI hàng tháng để cải tiến công việc

Job Requirement

Tốt  nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Saint-Gobain Vietnam

www.saint-gobain.com/enCompany size: 1200
Saint–Gobain Vietnam belongs to Saint-Gobain Group, the world's largest building material company and one of the world’s 100 largest industrial groups....Detail

People who applied to this job also applied to:

Warehouse Execuitive

Saint-Gobain Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts