language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dae Young Tech Vina chuyên sản xuất các sản phẩm kim loại cung cấp cho giày da Detail

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

• Managing and supervising the inbound and outbound flow of the warehouse (raw materials, unfinished and finished products …) / Quản lý, giám sát, theo dõi hàng hóa ra vào kho (nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm …)

• Making daily and regular reports on the status of the stocks / Lập báo cáo hàng ngày và định kỳ về tình trạng hàng trong kho

• Preparing orders by processing requests and supply orders / Chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng, yêu cầu

• Supervising and maintaining the warehouses and related facilities (storage racks, pallet jack and other equipment) in good conditions / Đảm bảo duy trì cơ sở vật chất của kho và các trang thiết bị liên quan trong tình trạng tốt

• Performing other tasks required by the managers / Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Being experienced in warehouse keeping / Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho
 • Being good at MS Office / Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel
 • Having good English skills / Kỹ năng tiếng Anh tương đối tốt  

More Information

 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: Thứ 2 đến trưa thứ 7
 • Experience: 1 - 2 Years
 • Colleagues: Thân thiện
Employment Information

Warehouse Keeper / Quản lý Kho

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dae Young Tech Vina

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts