Warehouse Officer (Bình Dương)

Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  26/11/2020

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

- Implement goods importing following the procedures, check the exact quantity - quality according to the contract / invoice / goods delivery documentation.

Thực hiện theo đúng thủ tục nhập hàng, kiểm soát số lượng - chất lượng chính xác từ hợp đồng/hóa đơn/chứng từ hàng hóa đầu vào.

- Check the goods export according to the invoice, the goods export order in the transaction records approved by the superior manager.

Thực hiện việc kiểm xuất hàng theo hóa đơn, lệnh xuất hàng kiêm biên bản bàn giao chứng từ được cấp trên quản lý có thẩm quyền phê duyệt.

- Regular or irregular inventory of goods, ensuring no loss of goods.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo không thất thoát hàng hóa.

- Conduct goods arrangement and tracking at the warehouse to ensure the safety of the exact quality, and warn the expiry date when the date is near.

Thực hiện việc sắp xếp, theo dõi hàng hóa tại kho hàng đảm bảo an toàn chất lượng chính xác số lượng, cảnh báo hạn dùng khi hang hóa sắp hết hạn sử dụng.

- Assist manager to estimate or forecast raw material need to purchase.

Hỗ trợ giám đốc quản lí kho ước tính hoặc dự trù khối lượng nguyên vật liệu thô cần mua.

- Comply with regulations on fire protection and safety at the warehouse.

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn tại kho.

- Assist delivery products with driver to customer site

Hỗ trợ đi cùng tài xế đến khách hàng để giao hàng.

- Perform other jobs as requested by superiors.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Have at least 6 months of experiences working at warehouse

  Có kinh nghiệm làm việc lại kho tối thiểu 6 Tháng

- Educational level is at least 12/12 (high School graduation)

  Trình độ học vấn tối thiểu: 12/12 (Tốt nghiệp trung học phổ thông)

- Male has good health, Aged from 24-30

  Nam có sức khỏe tốt, tuổi 24-30

- Can use Microsoft office (work, excel) or willing to be trained to use Microsoft office

  Có thể sử dụng máy tính để nhập liệu hoặc chịu học hỏi để sử dụng máy tính

- Prefer candidate with English or Chinese skill

  Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

- Can drive forklift truck is an advantage

  Có thể sử dụng xe nâng là một lợi thế.

- Willing to work overtime if required.

  Sẵn sàng làm thêm giờ nếu công ty yêu cầu.

- Hard-working, responsible, honest

  Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực trong công việc

More Information

 • Degree: Others
 • Age: 24 - 30
Feedback