language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Warehouse Planner - Làm Tại Đồng Tháp

Cargill Vietnam
Updated: 12/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

25% - Xây dựng Master Production Schedule (MPS) cho nhà máy. Phối hợp với các bộ phận supply chain, forecast, CSA để lên kế hoạch sản xuất và vận chuyển hàng hóa phù hợp. Cập nhật các báo cáo, dữ liệu cho nhóm Forecast, Supply chain cả nước.

· Làm việc với Supply chain Manager để lên kế hoạch sản xuất tổng thể của nhà máy (MPS)

· Duy trì và điều chỉnh MPS khi cần thiết

· Hiểu các chỉ số ảnh hưởng đến kế hoạch: tốc độ lấy hàng, thay đổi run, tồn kho, giới hạn kho chứa, các yếu tố bên ngoài (thị trường: giá thủy sản, tôm…)

· Xây dựng kế hoạch Run mỗi tháng

· Xử lý các tình huống đối ngược trong quá trình quản lý

· Thông tin MPS tới các bộ phận liên quan và yêu cầu chuẩn bị nguồn lực phục vụ kế hoạch này.

Đo lường hiệu quả MPS và thực hiện cải tiến liên tục để có kết quả tốt hơn

30%

I. LÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT:

· Lên kế hoạch sản xuất phù hợp dựa trên các yếu tố: Năng suất, mẻ trộn, chuyển run, dự trù downtime, công suất tối đa của nhà máy, nhân lực, chi phí…để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

· Đảm bảo yêu cầu FSQR, ưu tiên hạn chế thay die

· Thực hiện chiến lược Run sản xuất của nhà máy

· Quản lý và thông tin các trường hợp bất thường

· Quản lý tồn kho an toàn

· Quản lý tồn kho thành phẩm, phối hợp sử dụng tồn kho nguyên liệu

25%

I. THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

· Thực hiện cải tiến liên tục hoặc phản hồi các khó khăn để thảo luận

· Thảo luận hiệu quả nhu cầu và điều chỉnh bằng dữ liệu và số liệu cụ thể

· Tối ưu hóa kế hoạch sản xuất và tồn kho trong việc thực hiện kế hoạch cung ứng

· Thương lượng và gây ảnh hưởng quá trình ra quyết định

· Hiểu và quản lý các vấn đề mang tính phòng ban và thiên vị cá nhân

· Xác định và thống nhất các kết quả chính ví dụ: hạn chế về kế hoạch cung cấp, chi phí, tồn kho

· Đưa các vấn đề khó khăn về công suất, tồn kho lên thảo luận

20%

PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

· Kiểm tra đơn đặt hàng, forecast, MPS để lên kế hoạch sản xuất đạt yêu cầu COTIF>95%

· Điều tra và trả lời các complaint liên quan

· Đảm bảo xuất hàng đúng FIFO

· Cải thiện thời gian xuất hàng .

Job Requirement

Requirements

·        Bachelor Degree in supply chain, materials management, industrial engineering or other business related field. Masters is a plus

Possess certificates of CPIM,  ISO9001, ISO22000, EHS, Safety…will be advantages.

Experience

·        1-2 years of experience in production planning/ Master production scheduling/ capacity management.

·        Minimum 2 years experience in Supply Chain Management

·        Demonstrates expert knowledge in warehousing and inventory.

·        Customer service management.

Skills (applied knowledge and technical skills directly related to this position)

·        Math, statistics, and analytical thinking.

·        Effective communication.

·        Problem solving and decision making.

·        Supply chain fundamentals

·        Proficiency in Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access.

·        Planning and organizing

·        SAP knowledge is an advantage (future use)

Career Development

·        Supply chain  Manager

-        Plant Manager

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Cargill Vietnam

www.cargill.com.vn
CARGILL là công ty tư nhân lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua và là tập đoàn hàng đầu của Mỹ ở lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm...Detail

Similar jobs

Warehouse Planner - Làm Tại Đồng Tháp

Cargill Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts