language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

NINJA VAN VIỆT NAM

Warehouse Supervisor (Tổ trưởng kho)

NINJA VAN
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đảm bảo / duy trì hoạt động ổn định trong Nhà Kho

 • Đảm bảo hàng hóa nhập và xuất đúng số lượng , đúng loại , đúng khu vực và đúng kế hoạch.

 • Hướng dẫn nhân viên làm đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt của Ban Quản Đốc .

 • Kiểm kê hàng hóa tồn đọng theo định kỳ.

 • Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu Ban Quản Đốc đưa ra .

 • Kiểm soát và đề xuất hạn chế rủi ro thất thoát hàng hóa .

Job Requirement

 • Trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kế toán.

 • Am hiểu về công việc ở kho.

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Thủ Kho .

 • Cẩn thận, nguyên tắc, trung thực, và có trách nhiệm trong công việc

 • Thời gian làm việc: 1 trong 3 ca (Sáng 6h-14h30, Tối 14h-22h30, Đêm 22h-6h30)\

Ứng tuyển tại đây: bit.ly/whsup

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

NINJA VAN

www.ninjavan.coCompany size: 3000-5000
Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia....Detail

Warehouse Supervisor (Tổ trưởng kho)

NINJA VAN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts