About us

Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala

Employment Information

Web Designer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 05/07/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network , Arts / Creative Design
Experience 2 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THE AWAY GROUP VIỆT NAM

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ 22 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Wanna

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Indo Trans Logistics

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Lien A Company Ltd.

$ 15 Mil - 26 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh