language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Web Developer (Junior/Senior)

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng và thiết kế phần mềm dựa trên các use case.
 • Xây dựng tài liệu giải pháp và thuyết trình giải pháp phần mềm xây dựng.
 • Lập trình phần mềm và phối hợp với đội dự án để bàn giao sản phẩm.
 • Phát triển phần mềm tích hợp
 • Phát triển WebApp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng Django/Python.
 • Lập trình/ sửa lỗi/ Unit Test.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học CNTT, Toán tin, Quản lý hệ thống CNTT.
 • Yêu thích làm sản phẩm và yêu thích lập trình.
 • Biết Django/Python là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về lập trình web service.
 • Có kiến thức nền tảng kiến trúc phần mềm.
 • Kinh nghiệm sử dụng, hiểu biết về phân tích, thiết kế và tối ưu database với dữ liệu lớn.
 • Có kinh nghiệm sử dụng một front end framework là một lợi thế như là: Vue JS, Angular, React...

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

http://cmcsisg.vn/Company size: 300
CMC Saigon System Integration Co.,Ltd (CMCSI Saigon) is a member of CMC Technology Group, the Leading System Integrator in Vietnam (HCA 2016), top 200 Best...Detail

Web Developer (Junior/Senior)

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts