Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

30 jobs

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Keppel Land Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Healthcare

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Thuan
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Long

Salary: 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (C&T)

Salary: Competitive

 • Kien Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

Salary: Competitive

 • Binh Phuoc
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Định Tân

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

Salary: 20 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION

Salary: Over 15 Tr VND

 • Binh Thuan

Last Updated

CÔNG TY TNHH KN CAM RANH

Salary: Competitive

 • Khanh Hoa
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty cổ phần Megabuild

Salary: 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Salary: 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

Salary: 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần BT International

Salary: 15 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

AA Đức Hòa Corporation

Salary: 10 Tr - 14 Tr VND

 • Kien Giang
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

Salary: 22 Tr - 28 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh

Salary: 8 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand)

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty Cổ Phần AZB

Salary: 18 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Iconic Co.,Ltd

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: 50 Tr - 80 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Prestige Sports Cars Co. Ltd

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà

Salary: Competitive

 • Binh Phuoc
 • Ho Chi Minh

Last Updated

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Ho Chi Minh
 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback