Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

69 jobs

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC CÔNG NGHỆ THỤY SĨ

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

Talent Trader Vietnam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Salary: 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

Talent Trader Vietnam

Salary: 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 19,8 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

Wilmar CLV

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus

Last Updated

First Alliances

Salary: 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

First Alliances

Salary: 16 Tr - 19 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Salary review

Last Updated

Công ty CP NetNam

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

DKSH Vietnam Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

Confidential

Salary: 23 Tr - 26 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Talent Trader Vietnam

Salary: 33 Tr - 66 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

Sebang Battery Vina

Salary: 8,8 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Sebang Battery Vina

Salary: 8,8 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

DONG THO JSC

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Hoang Lam Mechanical Fabrication Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

Viet An Enviro Technology JSC

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CareerBuilder's client

Salary: Competitive

 • Da Nang
 • Quang Nam
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 13,2 Tr - 14,3 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Trực Quan

Salary: 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

First Alliances

Salary: 18 Tr - 30 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

First Alliances

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ Và Thiết Bị T.A.T

Salary: 22 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Viet An Enviro Technology JSC

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

SolarBK

Salary: Competitive

 • Khanh Hoa
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

J-Job Recruitment Network

Salary: 9,5 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ phần Công Nghiệp Weldcom

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Skretting Vietnam - Nutreco International ( Vietnam)

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Viet An Enviro Technology JSC

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

HR Vietnam’s ESS Client

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

HR Vietnam’s ESS Client

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Viet An Enviro Technology JSC

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback