Resume Template

Theo bà Mary Lorenz, quản lý truyền thông tại trang tuyển dụng CareerBuilder danh tiếng, một trong số những vấn đề dễ gặp nhất là việc lạm dụng những từ thừa thãi trong CV.
This Thank You Letter template gives you an idea of how to follow up later at an appropriate time is a good way to show initiative and continued interest.
This CV template gives you an idea of how to lay out your skills and experience if you''re applying for a role as a teacher.
This CV template gives you an idea of how to lay out your skills and experience if you''re applying for a position in manufacturing industry.
This CV template gives you an idea of how to lay out your skills and experience with instructional guidance in Sales.
This CV template gives you an idea of how to build your resume or CV and how to lay out your skills and experience.
Để biết rõ những yếu tố nào cần nhấn mạnh trong thư xin việc cũng như nên bắt đầu và kết thúc ra sao, hãy cùng tham khảo những chia sẻ dưới đây của bà Văn Thị Hà – ESS Senior Manager của CareerBuilder Việt Nam. Những thông tin này sẽ giúp ứng viên biết cách tạo nên một lá thư đầy sức mạnh và giá trị.

Subscribe

Create job alerts. Free and Easy

Create now
Feedback