Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021

Viewed: 5,118

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp 01 lần khi về hưu

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

Người lao động về hưu năm 2021, để được hưởng lương hưu với tỷ lệ 75% thì phải đóng từ đủ 34 năm BHXH đối với nam và từ đủ 30 năm BHXH đối với nữ.

Mức trợ cấp một lần khi về hưu năm 2021

**Đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc

- Đối với lao động nam

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 34) * 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 1.

- Đối với lao động nữ

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 30) * 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định như sau:

- Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu:

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 2.

- Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 3.

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

- Đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được xác định như sau:

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 4.

Trong đó:

- Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định *  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 5.

-  Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính như điểm a khoản này. Trong đó, tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

**Đối với người lao động đóng BHXH tự nguyện

- Đối với lao động nam

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 34) * 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

- Đối với lao động nữ

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 30) * 0,5 tháng mức bình quân thu nh tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 6.

Trong đó, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 58, 62, 75, 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015.

  Theo Báo Người Lao Động

Similar posts

Cường độ làm việc cao, sức ép từ việc phải giữ an toàn cho trẻ gây căng thẳng kéo dài, khiến sức khỏe giáo viên mầm non giảm sút nhanh theo thời gian.
BHXH Việt Nam giải đáp thắc mắc về việc tính đóng BHXH cho cá nhân có thời gian công tác tại nước ngoài, làm việc đồng thời cho nhiều đơn vị, mức lương trong hợp đồng và lương thực nhận khác nhau...
Người tham gia BHXH khi về hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi, trong đó có quyền lợi về BHYT
Sau đây là những quyền lợi mà người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng khi đi khám, chữa bệnh theo đúng tuyến bảo hiểm y tế.
Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) về chế độ hưu trí, người lao động sẽ bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu nếu về hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động, cụ thể nếu nghỉ hưu vào năm 2021
Feedback