Điều kiện hưởng lương hưu tối đa khi nghỉ hưu trước tuổi

Viewed: 5,094

Hiện nay, mức lương hưu tối đa của người lao động là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối chiếu với các quy định tại Luật BHXH 2014, để đạt mức tối đa bằng 75% thì lao động nữ phải có 30 năm tham gia BHXH.

Số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu tối đa 75% của lao động nam như sau:

STT

Nghỉ hưu năm

Số năm tham gia BHXH để lương hưu đạt 75%

1

2020

33

2

2021

34

3

2022 trở đi

35

Vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, Nhà nước cho phép người lao động về hưu trước tuổi thì liệu họ có được hưởng lương ở mức tối đa 75% này hay không?

Theo quy định hiện nay, người lao động muốn về hưu cần đáp ứng được 2 yêu cầu: tuổi và thời gian đóng BHXH.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa khi nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

Để được hưởng lương hưu tối đa người lao động phải đóng đủ số năm BHXH theo quy định

Và chỉ trong 1 số trường hợp, người lao động mới được về hưu trước tuổi (xem thêm: Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 của người lao động ).

Trong những trường hợp được về hưu trước tuổi nêu trên, pháp luật quy định rất rõ, đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm 2% (theo khoản 3, Điều 56 Luật BHXH năm 2014 ). Vì thế, không được hưởng lương hưu ở mức tối đa.

Những trường hợp còn lại dưới đây, người lao động về hưu sớm vẫn được hưởng lương hưu ở mức tối đa nếu đóng đủ số năm BHXH theo quy định:

STT

Trường hợp

Căn cứ

1

Người lao động đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu sớm (nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 năm so người lao động trong điều kiện bình thường) và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019

2

Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021

 

3

Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

 

4

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao

 

5

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và hưởng chính sách về hưu trước tuổi

Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP

6

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng

Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH năm 2014

 

 

  Theo Báo Người Lao Động

Similar posts

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là công việc thường kỳ, thường niên của mọi cơ quan Nhà nước. Từ năm 2020, việc đánh giá này sẽ được áp dụng theo quy định mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động. Trong đó, có 4 trường hợp người lao động được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm.
Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu của người lao động, từ 1-1-2021, hàng loạt quy định hiện hành liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ.
Từ ngày 12-12-2020 sẽ có 3 Thông tư về chính sách tiền lương có hiệu lực liên quan đến lợi ích của cán bộ, viên chức.
Ông Nguyễn Văn Tùng ở huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước hỏi: Theo quy định hiện nay thì những trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nào người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian chưa nhận trợ cấp thất nghiệp?
Chế độ hưu trí là vấn đề được nhiều người lao động tham gia BHXH quan tâm, trong đó có vấn đề về điều kiện nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi.

Subscribe

Create job alerts. Free and Easy

Create now
Feedback