Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021

Viewed: 5,287

Theo quy định tại Điều 56 Luật BHXH 2014, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75%. Tuy nhiên đến năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu tối đa có thêm một số quy định mới

Tham gia BHXH bắt buộc

Theo điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH 2014, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường khi nghỉ hưu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nam đủ từ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ từ 55 tuổi 4 tháng vào năm 2021.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021 - Ảnh 1.

Với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mức hưởng lương được tính là 45% tương ứng 15 năm đầu đóng BHXH

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 (theo khoản 2, Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019).

- Lao động nam đủ từ 55 tuổi 3 tháng, nữ đủ từ 50 tuổi 4 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (theo khoản 3, Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019).

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, đủ từ 50 tuổi 3 tháng với nam và 45 tuổi 4 tháng với nữ…

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi (theo quy định trên) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH (khoản 2, Điều 56 Luật BHXH 2014).

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Căn cứ theo quy định trên, mức hưởng lương hưu tối đa của lao động tham gia BHXH bắt buộc là 75%. Do đó, người lao động được hưởng lương hưu tối đa khi:

Với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mức hưởng lương được tính là 45% tương ứng 15 năm đầu đóng BHXH. Cứ thêm mỗi năm sau đó được tính thêm 2%. Vì vậy, điều kiện hưởng lương hưu tối đa năm 2021 của lao động nữ cần có đủ 30 năm đóng BHXH.

Với lao động nam, năm 2021, mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nam là 45% tương ứng 19 năm đầu đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, mức hưởng này tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Do đó, lao động nam nghỉ hưu năm 2021 có đủ 34 năm đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 có đủ 35 năm đóng BHXH sẽ được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

Tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 73 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng lương hưu năm 2021 của người tham gia BHXH tự nguyện là:

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021 - Ảnh 2.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động tham gia đóng BHXH tự nguyện bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, Điều 169 của Bộ Luật Lao động như trên.

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động tham gia đóng BHXH tự nguyện quy định tại khoản 2, Điều 74 Luật BHXH 2014: bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH:

- Lao động nam nghỉ hưu năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Do đó, về điều kiện hưởng lương hưu tối đa, người lao động đóng BHXH tự nguyện cũng tương tự như người tham gia BHXH bắt buộc. Lao động nữ từ năm 2021 đáp ứng đủ 30 năm đóng BHXH, lao động nam nghỉ hưu năm 2021 cần đáp ứng đủ 34 năm đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 cần đủ 35 năm đóng BHXH.

  Theo Báo Người Lao Động

Similar posts

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa có thẻ BHYT mã số GD4797911507903 đủ 5 năm liên tục từ ngày 28/1/2017. Thẻ hết hạn vào ngày 28/3/2020, tuy nhiên vì lý do cá nhân, bà Thoa không thể gia hạn thẻ BHYT đúng hạn.
Căn cứ NĐ 11/2020/NĐ-CP, Thông tư số 62/2020/TT-BTC, phụ cấp theo lương là các khoản phụ cấp lương theo mục 6100 - mục lục ngân sách hiện hành, có bao gồm mục 6105 (tiền làm đêm; làm thêm giờ).
Đóng BHXH liên tục mới được hưởng thai sản?
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1921/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Sau đây là 4 thông tin liên quan đến việc Nghỉ Tết Âm lịch năm Tân Sửu 2021 mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần lưu ý.
Tổng cục Thuế có Công văn 51/TCT-DNNCN ngày 07/01/2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Feedback