Lấy ý kiến về khuyến nghị lương tối thiểu vùng 2021

Viewed: 5,066

Lấy ý kiến về khuyến nghị lương tối thiểu vùng 2021 - 1

Trong đó, dự thảo đề cập tới đề xuất tiếp tục duy trì đến hết năm 2021 việc áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng như hiện hành, chưa điều chỉnh lương tối thiểu vùng đã được quy định trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP. 

Đồng thời, dự thảo khuyến nghị cũng đề xuất chưa ban hành mức lương tối thiểu vùng theo giờ để đồng bộ với phạm vi, đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng.

Được biết, 2 đề xuất trong dự thảo khuyến nghị nêu trên cũng là những nội dung chính được Hội đồng tiền lương Quốc gia bỏ phiếu hôm 5/8 tại Hà Nội, với tỷ lệ 9/13 thành viên tham gia bỏ phiếu, đoàn Tổng LĐLĐ VN không tham gia bỏ phiếu.

Kết quả 9/9 phiếu đồng ý với lựa chọn phương án, đạt tỷ lệ 100 %.

Các đề xuất này được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất dựa trên thực tế quy định của Luật Lao động 2012 và Luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021). Đồng thời, đề xuất cũng được căn cứ trên tình hình thực tế từ tác động và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tới đời sống của doanh nghiệp và người lao động.

Trong dự thảo, Hội đồng tiền lương Quốc gia cũng phân tích rõ những ưu và nhược điểm.

Về ưu điểm, đề xuất thể hiện được rõ ràng định hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động sắp xếp sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh trong nước và quốc tế bị tác động sâu sắc từ đại dịch Covid-19, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh xung đột thương mại giữa các nước lớn.

Người lao động, doanh nghiệp và nhà nước cũng góp phần chia sẻ khó khăn và thực hiện trách nhiệm trọng việc đảm bảo cuộc sống cho người lao động theo Nghị quyết của Chính phủ.

Tạo thuận lợi cho người lao động có cơ hội giữ được việc làm hoặc đang mất việc làm có cơ hội sớm quay lại thị trường lao động. Bên cạnh đó, đồng bộ trong lộ trình cải cách tiền lương giữa các khu vực theo tinh thần Nghị số 27-NQ/TW 

Đồng thời, dự thảo cũng đề cập hạn chế của đề xuất là trong ngắn hạn, nếu chỉ số giá tiêu dùng của năm 2021 lên cao (trên 2,5 %) thì tiền lương tối thiểu thực tế sẽ bị giảm so với mức sống tối thiểu. 

Dự kiến, tuần cuối tháng 8/2020, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ chính thức gửi báo cáo khuyến nghị lương tối thiểu vùng 2021 tới Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ xem xét và quyết định cuối cùng.

 

  Theo Báo Dân Trí

Similar posts

Một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động là giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động
Vài năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng vào ngày 1-7. Kéo theo đó, lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo.
Theo Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 1-1-2021, một số trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Từ năm 2021, theo quy định tại Luật BHXHi 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật Lao động 2019) thì NLĐ được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm so với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường trong một số trường hợp.
Từ năm 2021, nhiều quy định mới về thời giờ làm việc, trong đó có sự thay đổi đáng kể so với Bộ Luật Lao động năm 2012 mà người sử dụng lao động và người lao động cần chú ý.
Bộ luật Lao động 2019 và Luật BHXH2014 quy định 6 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương mà không bị giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1-1-2021.

Subscribe

Create job alerts. Free and Easy

Create now
Feedback