Nhiều quy định về tiền lương, bảo hiểm sẽ bị bãi bỏ

Viewed: 5,089

Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

Dự thảo bãi bỏ nhiều văn bản thuộc các lĩnh vực như giáo dục nghề nghiệp, quan hệ lao động và tiền lương, BHXH, người có công, phòng chống mại dâm và trẻ em. Trong đó, những quy định về tiền lương bảo hiểm dự kiến bị bãi bỏ gồm:

Nhiều quy định về tiền lương, bảo hiểm sẽ bị bãi bỏ - Ảnh 1.

STT

Văn bản

Lĩnh vực Quan hệ lao động, tiền lương

 

1

Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG hướng dẫn chế độ với người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền

2

Thông tư liên tịch số 31/2014/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 7-11-2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

Lĩnh vực BHXH

 

1

Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2007 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

2

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28-8-2008 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

3

Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29-9-2008 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

4

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14-1-2009 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

5

Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15-1-2009 hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

6

Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24-4-2009 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

7

Thông tư số 12/2009/TT-BLĐTBXH ngày 28-4-2009 hướng dẫn thực hiện chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện

8

Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29-1-2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

9

Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20-4-2010 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

10

Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20-1-2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

11

Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27-4-2011 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

12

Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5-1-2012 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH.

13

Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2012 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

14

Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

15

Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21-8-2013 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

16

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10-1-2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

17

Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23-1-2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

18

Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2-2-2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Hiện dự thảo này đang được lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 20-8-2020 đến hết ngày 20-10-2020.

 

  Theo Báo Người Lao Động

Similar posts

Một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động là giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động
Vài năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng vào ngày 1-7. Kéo theo đó, lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo.
Theo Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 1-1-2021, một số trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Từ năm 2021, theo quy định tại Luật BHXHi 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật Lao động 2019) thì NLĐ được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm so với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường trong một số trường hợp.
Từ năm 2021, nhiều quy định mới về thời giờ làm việc, trong đó có sự thay đổi đáng kể so với Bộ Luật Lao động năm 2012 mà người sử dụng lao động và người lao động cần chú ý.
Bộ luật Lao động 2019 và Luật BHXH2014 quy định 6 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương mà không bị giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1-1-2021.

Subscribe

Create job alerts. Free and Easy

Create now
Feedback