Sự khác nhau giữa có một công việc và một sự nghiệp

 Comment

Bạn thường lầm tưởng có một công việc dù thích hay không cũng chính là sự nghiệp cả đời phải theo đuổi? Đừng nhầm lẫn giữa có một công việc và có một sự nghiệp. Hãy cùng CareerBuilder xem sự khác nhau đó dưới đây và suy ngẫm nhé!

Binh Captain
  Nguồn: CareerBuilder
 Comment

 Career Path

 Career Development