Filter

1,213 jobs

Công Ty TNHH Resorts International VN

$ 15 Tr - 50 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Confidential

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Travel
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Confidential

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Travel
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Kỹ thuật ĐẠT

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO AN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Confidential

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Travel
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Confidential

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Travel
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Confidential

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Travel
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Dong Thap
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

San Miguel Brewery Vietnam

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 22 Tr - 66 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Digiworld Corporation

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CTY TNHH Đắc Yến

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Khanh Hoa
 • Da Nang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Genstone Beauty

$ 6 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi
 • Thai Nguyen
 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Giang
 • Tuyen Quang
 • Hoa Binh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

 • Can Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

 • Da Nang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Đại Oanh

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • An Giang
 • Vinh Long
 • Dong Thap
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH FES VietNam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi
 • Travel

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Vinh Long
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Dak Nông
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Tay Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Thanh Hoa
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Dong Thap
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

$ 11 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • An Giang
 • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VŨ PHONG

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY TNHH M.R.O BLAST & PAINT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 13 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Tinh
 • Phu Tho
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

San Miguel Brewery Vietnam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trần Phát

$ 6,5 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cát Tường

$ 8 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Green Family

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Chicilon Media

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
Feedback