Filter

5 jobs

Công Ty TNHH H2 Technology

$ 9 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 17 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Công ty TNHH Kubota Việt Nam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

VI (Vietnam Investments) Group

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
Feedback