Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

29 jobs

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Salary: 3 Mil - 4 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Savills Vietnam Co. Ltd

Salary: 30 Mil - 60 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9

Salary: 18 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Aeonmall Việt Nam

Salary: 8,5 Mil - 14 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

Salary: 20 Mil - 25 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9

Salary: 18 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

Salary: 18 Mil - 25 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CMC Corporation

Salary: 30 Mil - 35 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 16,5 Mil - 24,2 Mil VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Wanek Furniture

Salary: 7 Mil - 9 Mil VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Employee Shuttle

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 33 Mil - 55 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 22 Mil - 28,6 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All

Salary: 20 Mil - 25 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Học viện VTC Academy

Salary: 20 Mil - 25 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Savills Vietnam Co. Ltd

Salary: 10 Mil - 12 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 52,8 Mil - 57,2 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Anabuki NL Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ba Ria-VT
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Honeywell Vietnam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH POMPOUS – INVESTMENTS

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Training Scheme

Last Updated

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Zuellig Pharma Viet Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback