language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Advanced Search

Jobs Chỉ huy trưởng 153

Filter Result

Location
 • 123
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Category
 • 130
 • 44
 • 26
 • 21
 • 15
 • 14
 • 13
 • 9
 • 8
 • 8
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Salary
Level
Jobs Posted Within
This job has been expired, we've found other jobs you may want to apply for. Take a look.
Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam

CHỈ HUY TRƯỞNG

Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam

Da Nang

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

Updated: 11/10/2018
Công ty TNHH PT công nghệ tin học và TM Hòa Bình

CHỈ HUY TRƯỞNG

Công ty TNHH PT công nghệ tin học và TM Hòa Bình

Ha Noi, Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 12/10/2018
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường An

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường An

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

Updated: 29/09/2018
CÔNG TY TNHH TM XD DIỆU LONG

Chỉ Huy Trưởng

CÔNG TY TNHH TM XD DIỆU LONG

Ho Chi Minh, Long An, Dong Nai

Salary: 20 Tr - 25 Tr VND

Updated: 15/10/2018
CÔNG TY TNHH PT INTERIOR - PT GROUP

Chỉ Huy Trưởng

CÔNG TY TNHH PT INTERIOR - PT GROUP

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 15/10/2018
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh

Chỉ huy trưởng

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 22/09/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 15/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 23/09/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 11/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 11/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 12/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 12/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 14/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 15/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 15/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng (New)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 15/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 16/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 16/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng (New)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 16/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 17/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 17/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Chỉ Huy Trưởng (New)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

Ho Chi Minh, South Central Coast, Southeast

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

Updated: 17/10/2018
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Ho Chi Minh, Ninh Thuan

Salary: Competitive

Updated: 15/10/2018
Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 13/10/2018
Tinh Ky Co., Ltd.

Chỉ Huy Trưởng M&E (SM)

Tinh Ky Co., Ltd.

Ho Chi Minh

Salary: 22 Tr - 33 Tr VND

Updated: 12/10/2018
Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt Navicons

Chỉ Huy Trưởng (MEP)

Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt Navicons

Ho Chi Minh

Salary: 17 Tr - 22 Tr VND

Updated: 16/10/2018
Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công trình

Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam

Ha Noi, Da Nang

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

Updated: 17/09/2018
Cty CP DV & KT Cơ Điện Lạnh R.E.E (M&E)

SITE MANAGER/CHI HUY TRƯỞNG

Cty CP DV & KT Cơ Điện Lạnh R.E.E (M&E)

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 24/09/2018
Công ty Xây Dựng - Điện - Nước Thiên Việt

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Lợi

Công ty Xây Dựng - Điện - Nước Thiên Việt

Ho Chi Minh

Salary: Over 15 Tr VND

Updated: 17/10/2018
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt

Chỉ Huy Trưởng - Site Manager (SM)

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 15/10/2018
Công Ty CP TPS Thành Phong

CHỈ HUY TRƯỞNG - CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Công Ty CP TPS Thành Phong

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 30/09/2018
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình /Site Manager (New)

Công Ty TNHH Soltec Việt Nam

Hung Yen

Salary: 22 Tr - 26,4 Tr VND

Updated: 15/10/2018
Công ty Cổ phần FECON

Chỉ Huy Trưởng (FECON)

Công ty Cổ phần FECON

Ha Noi, Nationwide

Salary: Competitive

Updated: 02/10/2018
MegaCEO.com

Chỉ Huy Trưởng (Site Manager, 1000USD, N4323) (New)

MegaCEO.com

Hung Yen, Ha Noi, Bac Ninh

Salary: 17,6 Tr - 22 Tr VND

Updated: 15/10/2018
Cty CP DV & KT Cơ Điện Lạnh R.E.E (M&E)

Chi Huy Trưởng Công Trình M&E

Cty CP DV & KT Cơ Điện Lạnh R.E.E (M&E)

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 01/10/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ANH SÀI GÒN

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ANH SÀI GÒN

Ho Chi Minh, Long An

Salary: 20 Tr - 30 Tr VND

Updated: 26/09/2018
Công Ty Cổ Phần VNDECO

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Công Ty Cổ Phần VNDECO

Dong Nai

Salary: Competitive

Updated: 10/10/2018
Công ty cổ phần RICGROUP

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công ty cổ phần RICGROUP

Binh Duong, Ho Chi Minh, Tay Ninh

Salary: Over 25 Tr VND

Updated: 27/09/2018
Công ty Cổ Phần Đồ Gỗ và Trang Trí Nội Thất Đông Ngô

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công ty Cổ Phần Đồ Gỗ và Trang Trí Nội Thất Đông Ngô

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 06/10/2018
DongA ENC Company

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (New)

DongA ENC Company

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

Updated: 15/10/2018
SEICO.,SJC

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

SEICO.,SJC

Ha Noi, Hai Duong

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

Updated: 17/10/2018
Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Làm Việc Tại Vũng Tàu Hoặc Bồng Sơn)

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Ba Ria-VT, Binh Dinh

Salary: Competitive

Updated: 22/09/2018
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Quí Long

Chỉ Huy Trưởng M&E

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Quí Long

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 12/10/2018
Công Ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn

Chỉ Huy Trưởng / (Số Lượng 02)

Công Ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 12/10/2018
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cao tầng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Binh Duong

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

Updated: 20/09/2018
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cao tầng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Binh Duong

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

Updated: 09/10/2018
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công

CHỈ HUY TRƯỞNG (PHẦN NGẦM, NỀN MÓNG)

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công

Ho Chi Minh

Salary: 20 Tr - 30 Tr VND

Updated: 11/10/2018
Công Ty TNHH Cơ Điện Vĩnh Phát

Tuyển Chỉ Huy Trưởng - Kỹ Sư Điện

Công Ty TNHH Cơ Điện Vĩnh Phát

Binh Duong

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

Updated: 15/10/2018
Công Ty TNHH Nhà Thép Hiệp Trí

Chỉ huy trưởng / Chỉ huy phó (Công trình)

Công Ty TNHH Nhà Thép Hiệp Trí

Binh Duong

Salary: Competitive

Updated: 03/10/2018
MegaCEO.com

M&E Site Manager | Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Cơ Điện, 1700USD, N4103)

MegaCEO.com

Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai

Salary: 33 Tr - 37,4 Tr VND

Updated: 05/10/2018
Next 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: