Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

1,062 jobs

Summit Polymers Vietnam Co Ltd.

Salary: 8 Mil - 13 Mil VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

JGC Vietnam Company

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

Salary: 13 Mil - 18 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Salary: 6 Mil - 8 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

Salary: 8 Mil - 10 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông

Salary: 8 Mil - 12 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Healthcare
 • Salary review

Last Updated

American International Hospital (AIH)

Salary: 10 Mil - 12 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

DIAG

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: 12 Mil - 18 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RHENUS LOGISTICS LTD,.

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Vantage Logistics Corporation

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Unique Logistics International (Vietnam) Co., Ltd

Salary: Over 6 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH XNK Đại Dương Xanh

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green

Salary: 7 Mil - 8 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Salary: 10 Mil - 13 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

AA Corporation

Salary: 10 Mil - 12 Mil VND

 • Tay Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Schenker Vietnam Co. Ltd

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Indo Trans Logistics

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Salary: 17,6 Mil - 24,2 Mil VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Manpower Việt Nam

Salary: 12 Mil - 14 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Jabil Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus

Last Updated

Supermec Vietnam Co., Ltd

Salary: 8 Mil - 10 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

East West Industries Vietnam LLC.

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần VNG

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

JGC Vietnam Company

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: 60 Mil - 150 Mil VND

 • Ha Noi

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 27,1 Mil - 27,1 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Schenker Vietnam Co. Ltd

Salary: 15 Mil - 23 Mil VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Employee Shuttle

Last Updated

Schenker Vietnam Co. Ltd

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 11 Mil - 15,4 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Schenker Vietnam Co. Ltd

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 11 Mil - 14,3 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 11 Mil - 14,3 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

Salary: 15 Mil - 18 Mil VND

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

Salary: 15 Mil - 18 Mil VND

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 22 Mil - 33 Mil VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 5,7 Mil - 10,6 Mil VND

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback