Filter

44 jobs

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 66 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Salary review

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 34 Tr - 66 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Khí Thủy

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty VMEP - SYM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Uniform

MegaCEO

$ 8,8 Tr - 11 Tr VND

 • Binh Phuoc
 • Tay Ninh
 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long

$ Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHẠM TÔN

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHẠM TÔN

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

CÔNG TY CP Ô TÔ ĐÔ THÀNH (DO THANH AUTO CORPORATION)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 13 Tr - 14,5 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

CÔNG TY TNHH YOU YOUNG VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

CÔNG TY TNHH YOU YOUNG VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Nidec Tosok Akiba Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty CP Thương Mại La Maison

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

$ 10 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Vinawood Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Công Ty TNHH E-TOP Việt Nam

$ Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Masan Consumer

$ Competitive

 • Hau Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm

$ Over 9 Tr VND

 • Ha Noi

ASPHALT DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (ADCO)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • T. Thien Hue
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

ASPHALT DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (ADCO)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

MegaCEO

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Training Scheme

First Alliances

$ 30 Tr - 60 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Summit Polymers Vietnam Co Ltd.

$ 35 Tr - 45 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Allowances
 • Travel Abroad

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
Feedback