Filter

183 jobs

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Da Nang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Thuan
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Mars Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Hercules VN Co., Ltd.

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Training Scheme

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Training Scheme

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Mars Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công ty Cổ phần đầu tư kiến trúc D+ Việt Nam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 11 Tr - 14 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

First Alliances

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Công ty TNHH C & K Components ( Việt nam)

$ 20 Tr - 35 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ 30 Tr - 60 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 35 Tr - 46 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 88 Tr VND

 • Hung Yen
 • Travel
 • Salary review

MegaCEO

$ Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Training Scheme

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 59,4 Tr VND

 • Ha Noi
 • Travel
 • Salary review

Công Ty TNHH Optimus Packaging (Việt Nam)

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY TNHH MTV MODELLEISENBAHN VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ I K O N Việt Nam

$ 13 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty TNHH Jakob Saigon

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

First Alliances

$ 40 Tr - 70 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Confidential

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

LOGIVAN Technologies Pte.,

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Uniform

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ Over 12 Tr VND

 • Ninh Binh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Công ty TNHH Olam Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Shinhan Bank Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Công ty Cổ phần Seni Art

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

MegaCEO

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Duong
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

First Alliances

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Training Scheme

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ba Ria-VT
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

$ 66 Tr - 77 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Innovative Lighting

$ 13 Tr - 23 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Digiworld Corporation

$ 14 Tr - 19 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Ngọc Nghĩa Group

$ Competitive

 • Khanh Hoa
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ 30 Tr - 50 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

PMAX Join Stock Company

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
Feedback