Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

170 jobs

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Amphenol Technology Vietnam Co., Ltd (Factory 3)

Salary: Competitive

 • Nationwide
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP UNIVERSAL VIETNAM

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Da Nang
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Igus® Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Bac Ninh
 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

Salary: 7 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Ha Noi

Last Updated

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

Salary: 10 Mil - 50 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH VŨ MINH

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Salary: 12 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty CP Sáng Tạo Công Nghiệp

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN

Salary: 7 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần AlphaGroup

Salary: 8 Mil - 30 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Acacy

Salary: 20 Mil - 30 Mil VND

 • Bac Lieu
 • Ca Mau
 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong

Last Updated

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Isuzu Tec Viet Nam

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH MTV TM HYTORC VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 19,8 Mil - 22 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: 58 Mil - 68 Mil VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

CÔNG TY TNHH SWAN ANALYTICAL VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

Salary: 10 Mil - 25 Mil VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 11 Mil - 14,3 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT GIA LINH

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 19,8 Mil - 33 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Da Nang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 15,4 Mil - 17,2 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 17,6 Mil - 33 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Công Ty TNHH-TM XNK Vật tư nguyên liệu CN An Gia

Salary: 8 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

MegaCEO

Salary: 17,6 Mil - 19,8 Mil VND

 • Ha Noi
 • Hai Duong
 • Bac Ninh

Last Updated

CÔNG TY TNHH KIAN HO (VIỆT NAM)

Salary: Over 7 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật SVC

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback