Filter

145 jobs

Mega Lifesciences (Vietnam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Classic Fine Foods

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel Abroad

Công Ty Cổ Phần Goody Group

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Goody Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Faro Recruitment Vietnam JSC

$ Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

IDOCEAN Co.,ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty Cổ Phần TIKI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)

$ 40 Tr - 80 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CareerBuilder

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 39,6 Tr - 41,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Salary review

CareerBuilder

$ Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty Cổ Phần TIKI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty Cổ Phần TIKI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty Cổ Phần TIKI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty Cổ Phần TIKI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ 33 Tr - 55 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Onpoint

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Gigatum Vietnam JSC

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Allowances
 • Healthcare

HYPERION CO., LTD

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

PROCAFFE

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

2B Talent Company

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

2B Talent Company

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Confidential

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty Cổ Phần TV Hub

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH FES VietNam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC

$ Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Talent Trader Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 12,1 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Training Scheme

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 18 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CareerBuilder

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Salary review

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

CareerBuilder

$ Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 18 Tr - 23 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Un-Available LTD Co.,

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

VOTIVA Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Travel
 • Allowances

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
Feedback