Filter

53 jobs

Công ty TNHH C & K Components ( Việt nam)

$ 20 Tr - 35 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

CÔNG TY TNHH MTV MODELLEISENBAHN VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Optimus Packaging (Việt Nam)

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ I K O N Việt Nam

$ 13 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

First Alliances

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Công ty Cổ phần Seni Art

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Shinhan Bank Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

2B Talent Company

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

First Alliances

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ha Nam
 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Training Scheme

Hercules VN Co., Ltd.

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Mars Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Ngọc Nghĩa Group

$ Competitive

 • Khanh Hoa
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Training Scheme

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Training Scheme

Công ty TNHH Olam Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Mars Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Vinh Phuc
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

ASPHALT DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (ADCO)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty CP Nhựa Đồng Nai

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Hương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Japfa Comfeed Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Công ty TNHH AB Mauri Viet Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

 • Thai Nguyen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Ngọc Nghĩa Group

$ Competitive

 • Khanh Hoa
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

First Alliances

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Da Nang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công ty Cổ phần đầu tư kiến trúc D+ Việt Nam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Thuan
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Thuan
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Itswell Vina

$ Competitive

 • Long An
 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 11 Tr - 14 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Dây Sợi Rồng Á Châu

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Long An

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Cargill Vietnam

$ Competitive

 • Long An
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Cargill Vietnam

$ Competitive

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

 • Ha Nam
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Cargill Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
Feedback