Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

38 jobs

Sort by
First Alliances

Salary: 17 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

First Alliances

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

First Alliances

Salary: 23 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Salary: 33 Tr - 55 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Salary: 8 Tr - 13 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

First Alliances

Salary: 25 Tr - 35 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Tan Hiep Phat Group

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 22 Tr - 37,4 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Salary: 10 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty cổ phần MEGABUILD

Salary: 17 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

First Alliances

Salary: 33 Tr - 66 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Confidential

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 44 Tr - 52,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Talent Trader Vietnam

Salary: 20 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 15,4 Tr - 24,2 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thuận Lợi

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: 6 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH TTHƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐOÀN LỰC

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐOÀN LỰC

Salary: 14 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ Phần BM Windows

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback