Advanced Search

Jobs in Bac Giang 173

Filter Result

Location
 • 131
 • 127
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Category
 • 108
 • 100
 • 98
 • 23
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Salary
Level
Jobs Posted Within
Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Ô tô (New)

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

Ha Noi, Bac Giang

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI BẮC NINH-BẮC GIANG-LẠNG SƠN

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

Bac Ninh, Bac Giang, Lang Son

Salary: 9 Tr - 12 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Call Center [Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân viên bán hàng [Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Telesale [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Tư Vấn Viên [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu_Hà Nội, Times City]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Tư vấn viên [Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: Competitive

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Time City ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Tư Vấn Viên [ Ocean Edu_Hà Nội, Time City]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tư Vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 7 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân viên Call Center [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên dịch vụ bán lẻ [ Hà Nội, Trương Định_Ocean Edu ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Telesale [ Hà Nội, Trương Định_Ocean Edu ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Bán hàng [ Ocean Edu-Hà Nội, Trương Định ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tư Vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Tư Vấn Viên [ Ocean Edu-Hà Nội, Trương Định ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm[ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Tư Vấn Viên [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Tư vấn viên [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ]

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Updated: 22/02/2018
Next 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: