Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

290 jobs

Sort by
Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty CPSX & XNK Bao Bì Thăng Long

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty TNHH Goertek Vina

Salary: 35 Mil - 50 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Goertek Vina

Salary: 15 Mil - 35 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Goertek Vina

Salary: 15 Mil - 35 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Goertek Vina

Salary: 15 Mil - 30 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Goertek Vina

Salary: 20 Mil - 35 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Goertek Vina

Salary: 25 Mil - 35 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Goertek Vina

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Mil - 37,4 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Nhất Tín Logistics

Salary: 15 Mil - 35 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Lang Son
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Confidential

Salary: 66 Mil - 110 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh

Last Updated

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 37,4 Mil - 44 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Thai Nguyen
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 9,5 Mil - 18,7 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Salary: 5 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Salary: 5 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Salary: 5 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Hà Nội 10

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: 5 Mil - 15 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Salary: 8 Mil - 13 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Salary: 5 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Salary: 5 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

Salary: 8 Mil - 11 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Lang Son
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Ha Nam
 • Ninh Binh
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Quang Nam
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Masan Consumer

Salary: Competitive

 • North Central Coast
 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 15,4 Mil - 22 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty CP Toàn Thắng

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Thai Binh
 • Nam Dinh
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon

Salary: 7 Mil - 8 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon

Salary: 7 Mil - 8 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Tomoe Vietnam

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback