From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Advanced Search

Jobs chứng khoán 305

Filter Result

Location
 • 166
 • 154
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Category
 • 155
 • 152
 • 150
 • 64
 • 38
 • 27
 • 26
 • 24
 • 22
 • 19
 • 17
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 5
Salary
Level
Jobs Posted Within
This job has been inactive, we've found other jobs you may want to apply for. Take a look.
Công Ty Chứng Khoán

Trưởng Phòng Môi Giới (Chứng khoán)

Công Ty Chứng Khoán

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Ho Chi Minh

Salary: 5 Tr - 10 Tr VND

Updated: 31/08/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: Over 6 Tr VND

Updated: 21/09/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Ho Chi Minh

Salary: 4 Tr - 20 Tr VND

Updated: 26/08/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

TẬP SỰ VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Ho Chi Minh

Salary: 4 Tr - 8 Tr VND

Updated: 17/09/2018
Công Ty Chứng Khoán

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Chứng khoán)

Công Ty Chứng Khoán

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Công Ty Cổ phần Chứng khoán BETA

Kế Toán Giao Dịch (Nghiệp Vụ Chứng Khoán)

Công Ty Cổ phần Chứng khoán BETA

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/09/2018
HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Thực Tập Sinh Chứng Khoán (NSG2) - Internship

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trưởng/Phó phòng Phân tích đầu tư chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Ha Noi

Salary: 14 Tr - 18 Tr VND

Updated: 06/09/2018
VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Kiểm Soát Nội Bộ Mảng Chứng Khoán Truyền Thống

VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Kiểm Soát Nội Bộ Mảng Chứng Khoán Truyền Thống

VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giao Dịch Viên – Phòng Dịch Vụ Chứng Khoán

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 01/09/2018
HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Chứng Khoán (NTMK)

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 02/09/2018
HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Thực Tập Sinh Chứng Khoán (NTMK) - Internship

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 02/09/2018
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 25/08/2018
CÔNG TY TNHH VIETNEWSCORP

Phóng Viên Doanh Nghiệp - Chứng Khoán

CÔNG TY TNHH VIETNEWSCORP

Ho Chi Minh

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

Updated: 05/09/2018
Rong Viet Securities Corporation

Giao Dịch Viên Chứng khoán (New)

Rong Viet Securities Corporation

Ho Chi Minh

Salary: 6 Tr - 8 Tr VND

Updated: 24/09/2018
HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Chứng Khoán (NSG2) - Finance - Securities Broker

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán (Lương 10 - 20 Tr)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Ho Chi Minh

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

Updated: 03/09/2018
LienVietPostBank

HO - Khối Nguồn Vốn - Chuyên Viên Giao Dịch Chứng Khoán Nợ

LienVietPostBank

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 01/09/2018
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB - MBS

Trưởng Phòng Môi Giới Chứng Khoán

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB - MBS

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Rong Viet Securities Corporation

Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán

Rong Viet Securities Corporation

Ho Chi Minh

Salary: 6 Tr - 12 Tr VND

Updated: 19/09/2018
Rong Viet Securities Corporation

Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán (New)

Rong Viet Securities Corporation

Ha Noi, Ho Chi Minh

Salary: 6 Tr - 12 Tr VND

Updated: 24/09/2018
Confidential

Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán

Confidential

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 16/09/2018
Rong Viet Securities Corporation

Nhân Viên Tư Vấn Chứng Khoán

Rong Viet Securities Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, Khanh Hoa

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

60 Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán (tại Tp.HCM/ Hà Nội/ Bình Dương/ Đồng Nai)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ho Chi Minh, Ha Noi, Dong Nai

Salary: Competitive

Updated: 14/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

20 Trưởng Phòng Môi Giới Chứng Khoán (tại Tp.HCM/ Hà Nội/ Bình Dương/ Đồng Nai)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ho Chi Minh, Ha Noi, Dong Nai

Salary: Competitive

Updated: 14/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trưởng Phòng Kế Toán/ Kế Toán Trưởng - Chứng Khoán An Bình (Abs)

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Ha Noi

Salary: Over 15 Tr VND

Updated: 02/09/2018
VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Kiểm Soát Nội Bộ Mảng Chứng Khoán Cơ Sở, Phái Sinh, Trái Phiếu - CN.HCM

VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Chuyên viên Phân tích Đầu tư Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Ha Noi

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

Updated: 18/09/2018
Rong Viet Securities Corporation

Tuyển 20 Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Rong Viet Securities Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Confidential

Thực Tập Sinh Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Confidential

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 20/09/2018
Rong Viet Securities Corporation

Nhân viên Tư vấn Đầu tư chứng khoán_Nha Trang

Rong Viet Securities Corporation

Khanh Hoa

Salary: 6 Tr - 12 Tr VND

Updated: 24/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Chuyên viên môi giới

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Trưởng Phòng Phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Giao Dịch - Transaction Officer (Hà Nội)

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 21/09/2018
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Chuyên viên Pháp chế

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 12/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Nhân viên Nghiệp vụ

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Chuyên viên BA (BO)

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 01/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Chuyên viên phát triển sản phẩm tài chính

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Nhân viên Kế toán & lưu ký ( Khối Nghiệp vụ)

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Chuyên viên Pháp chế

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 06/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Chuyên viên Ngân hàng đầu tư (Senior Investment Banking)

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 09/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Nhân Viên Môi Giới

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang

Salary: Over 5 Tr VND

Updated: 26/08/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Nhân viên Sàn Giao dịch ( Khối Nghiệp vụ)

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Thực Tập Sinh Ngân Hàng Đầu Tư

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 22/09/2018
DVSC - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Chuyên Viên Môi Giới

DVSC - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/09/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Thực tập sinh Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Ha Noi

Salary: 3 Tr - 5 Tr VND

Updated: 22/09/2018
HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư (Cao Cấp)

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 02/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH VĨ MÔ - NGÀNH TÀI CHÍNH/ NGÂN HÀNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Ho Chi Minh

Salary: 10 Tr - 16 Tr VND

Updated: 02/09/2018
Next 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: