Filter

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

27 jobs in Dien Bien

Sort by
LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Salary: 11 Tr - 13 Tr VND

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Dien Bien
 • Lai Chau
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinatech Việt Nam

Salary: 10 Tr - 25 Tr VND

 • Hoa Binh
 • Dien Bien
 • Son La
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Son La
 • Dien Bien
 • Tuyen Quang
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Salary: Competitive

 • Dien Bien
 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 9 Tr - 12 Tr VND

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM)

Salary: 17 Tr - 25 Tr VND

 • Dien Bien
 • Lang Son
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Dien Bien
 • Lai Chau
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Dien Bien
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs