Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

27 jobs

Sort by
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

Salary: 13 Mil - 18 Mil VND

 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 19,8 Mil - 24,2 Mil VND

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Salary: 8 Mil - 10 Mil VND

 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 19,8 Mil - 24,2 Mil VND

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập Đoàn Karofi Holding

Salary: 12 Mil - 15 Mil VND

 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: Competitive

 • Bac Giang
 • Bac Ninh

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: Competitive

 • Bac Giang
 • Bac Ninh

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: Competitive

 • Bac Giang
 • Bac Ninh

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Bac Giang

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: Competitive

 • Bac Giang
 • Bac Ninh

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: Competitive

 • Bac Giang
 • Bac Ninh

Last Updated

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Bac Giang

Last Updated

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Bac Giang
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Bac Giang
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Bac Giang
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

Salary: 22 Mil - 30 Mil VND

 • Bac Giang
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback