Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

105 jobs

Sort by
VMED GROUP

Salary: Over 10 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Igus® Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Bac Ninh
 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: 5 Mil - 15 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 12 Mil - 15 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Nakamura Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 15,4 Mil - 19,8 Mil VND

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập đoàn thực phẩm Trâu Ngon (Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon)

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Mil - 37,4 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Acacy

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Salary: 13 Mil - 15 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

VMED GROUP

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 11 Mil - 13,2 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Hai Duong
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam

Salary: 22 Mil - 33 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

MegaCEO

Salary: 8,8 Mil - 9,9 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 15,4 Mil - 19,8 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam

Salary: 3 Mil - 3 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Travel
 • Uniform
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam

Salary: 17,6 Mil - 22 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Salary: 9 Mil - 12 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Phu Tho
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 11 Mil - 14 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 11 Mil - 14 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 9,9 Mil - 11 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Salary: 20 Mil - 23 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

Salary: 14 Mil - 25 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Healthcare

Last Updated

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: 15 Mil - 25 Mil VND

 • Bac Giang
 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Mil - 24,2 Mil VND

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 16,5 Mil - 26,4 Mil VND

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty CP ô tô Vũ Linh

Salary: 5 Mil - 12 Mil VND

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 22 Mil - 28 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Vinh Phuc
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Vinh Phuc
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

MegaCEO

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Ha Nam
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster

Salary: 7 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Mil - 26,4 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty Cổ Phần VHRS

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Salary: Competitive

 • Bac Giang
 • Hai Duong
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 143 Mil - 154 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

MegaCEO

Salary: 13,2 Mil - 17,6 Mil VND

 • Hai Phong
 • Bac Ninh
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 15,4 Mil - 19,8 Mil VND

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback