Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

88 jobs

Sort by
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Salary: 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

Salary: 15 Tr - 18 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

Panasonic Appliances Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Salary: 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Nhất Tín Logistics

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

AkzoNobel Vietnam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

Salary: 25 Tr - 30 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

Salary: 11 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty CP Acecook Việt Nam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt

Salary: 9 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Salary: 7 Tr - 12 Tr VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty cổ phần Technokom

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Panasonic Appliances Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 8,5 Tr - 13 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Salary review

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMEDTECH VIỆT NAM

Salary: 25 Tr - 30 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Panasonic Appliances Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

HR Vietnam’s ESS Client

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Sanpronet

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 550,000 - 770,000 VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

Công ty TNHH Hà Dũng

Salary: 7 Tr - 9 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Tr - 37,4 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Minh Long

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

Salary: 7,7 Tr - 8,2 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

First Alliances

Salary: 30 Tr - 45 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Vinh Phuc
 • Hung Yen

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 20 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Vinh Phuc
 • Hung Yen

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Vinh Phuc

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Confidential

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback