Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

52 jobs

Sort by
Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam

Salary: Competitive

 • Long An
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Long An
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

CÔNG TY TNHH MTV ZETTLER VIỆT NAM

Salary: 14 Tr - 18 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Saint-Gobain Vietnam

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH MTV SX – XNK Phi Long

Salary: 9 Tr - 15 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Trực Quan

Salary: 20 Tr - 35 Tr VND

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Square Roots

Salary: 8 Tr - 14 Tr VND

 • Long An
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

First Alliances

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH MTV ZETTLER VIỆT NAM

Salary: 14 Tr - 20 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Điện TTC Đức Huệ Long An

Salary: 22 Tr - 30 Tr VND

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Saint-Gobain Vietnam

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Tien Giang
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

Công ty TNHH Itswell Vina

Salary: Competitive

 • Long An
 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Confidential

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

NEM FURNITURE CO.,LTD

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

N KID Group

Salary: 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH AQC VINA

Salary: 15 Tr - 22 Tr VND

 • Long An
 • Can Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Nghe An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

Salary: 6 Tr - 8 Tr VND

 • Tay Ninh
 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

Salary: 6 Tr - 8 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

Salary: 6 Tr - 8 Tr VND

 • Long An
 • Tay Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Saint-Gobain Vietnam

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH PHƯƠNG ĐÔNG

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Kon Tum
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Saint-Gobain Vietnam

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Saint-Gobain Vietnam

Salary: 12 Tr - 14 Tr VND

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

AMPHENOL VN

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

CJ Foodville Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH MTV SX – XNK Phi Long

Salary: 9 Tr - 15 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

AA DH Corporation

Salary: 12 Tr - 25 Tr VND

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

First Alliances

Salary: Competitive

 • Long An

Last Updated

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Bao bì TKMB

Salary: Competitive

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback