Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

52 jobs

Sort by
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Bac Ninh
 • Nghe An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Salary: 30 Mil - 40 Mil VND

 • Bac Ninh
 • Quang Ninh
 • Nghe An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

Salary: 25 Mil - 40 Mil VND

 • Nghe An
 • Quang Ninh
 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần thương mại Bài Thơ

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

BIM Group

Salary: 20 Mil - 50 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Thai Binh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: 12 Mil - 20 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Hai Phong
 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Ninh Binh
 • Nam Dinh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Salary: 10 Mil - 30 Mil VND

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần thương mại Bài Thơ

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Salary: 10 Mil - 30 Mil VND

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Salary: 7 Mil - 15 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Bac Ninh
 • Thai Nguyen
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Thai Nguyen
 • Nam Dinh
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 5 Mil - 15 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 5 Mil - 15 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

BIM Group

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

FE CREDIT

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Hai Phong
 • Thai Nguyen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần đầu tư Legend Land

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

Salary: 7 Mil - 11 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Tien Giang
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Ha Noi
 • Quang Ninh
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

Salary: 25 Mil - 40 Mil VND

 • Ha Noi
 • Quang Ninh
 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: Competitive

 • Thai Nguyen
 • Quang Ninh
 • Nam Dinh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Medic Skin

Salary: Over 30 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Thai Nguyen
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

BIM Group

Salary: 20 Mil - 50 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

BIM Group

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback