Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

693 jobs

Sort by
Công ty TNHH TM&DV Phân Phối Ánh Dương

Salary: 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CP N & H LOGISTICS

Salary: 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare
premium

Last Updated

KGL VIETNAM CO.,LTD - HCM BRANCH

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Kềm Nghĩa

Salary: 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm

Salary: 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm

Salary: 8,8 Tr - 14,3 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Indo Trans Logistics

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

First Alliances

Salary: 13 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Uniform

Last Updated

Oshima - Cao Hùng

Salary: 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Annam Group

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

First Alliances

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Jabil Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Công Ty TNHH Tazmo Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY TNHH YANG MING SHIPPING (VIỆT NAM)

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Hai Phong
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

Jotun Paints Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
premium

Last Updated

Jotun Paints Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

KGL VIETNAM CO.,LTD - HCM BRANCH

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Netcab

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Training Scheme
premium

Last Updated

MLC ITL Logistics

Salary: 30 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
premium

Last Updated

Công ty TNHH Xơ Tổng Hợp Hải Thiên

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Long An
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

CCN LOG - Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Chuchonam

Salary: 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
premium

Last Updated

Công ty TNHH NPV EXPRESS & LOGISTICS

Salary: 17 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
premium

Last Updated

KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center)

Salary: 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

Salary: 13,2 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty TNHH Kamereo

Salary: 20 Tr - 45 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Salary review

Last Updated

Công Ty TNHH Chuyển phát nhanh Lazada Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Mạc Tích

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Salary: 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

Salary: 7,5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 6,6 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Salary review

Last Updated

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

Salary: 8,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH DM&C

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

Salary: 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế viva

Salary: Over 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Mạc Tích

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Vantage Logistics Corporation

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback