Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

214 jobs

Sort by
MLC ITL Logistics

Salary: 6 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Panasonic Appliances Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMEDTECH VIỆT NAM

Salary: 25 Mil - 30 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Salary: 8 Mil - 11 Mil VND

 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Vinh Phuc
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY TNHH LA VIE

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Alphanam Group

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Alphanam Group

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công ty Cổ phần Việt's Power

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Việt's Power

Salary: 12 Mil - 18 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 12,1 Mil - 15,4 Mil VND

 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Ha Nam
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Alphanam Group

Salary: 9 Mil - 12 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

Salary: 6 Mil - 9 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Salary: Over 15,4 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

Salary: 10 Mil - 30 Mil VND

 • Hai Phong
 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

Salary: 15 Mil - 30 Mil VND

 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Alphanam Group

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 13 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 22 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 22 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 22 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 26,4 Mil VND

 • Ha Nam
 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 24,2 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Salary: 6 Mil - 8 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Salary: 20 Mil - 25 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

Salary: 8 Mil - 11 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần Việt's Power

Salary: 7 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Salary: 7 Mil - 8 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Salary: 20 Mil - 30 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG

Salary: 7 Mil - 9 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 17,6 Mil - 22 Mil VND

 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Barett Smart Factory

Salary: 10 Mil - 25 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Healthcare

Last Updated

TẬP ĐOÀN ZINCA VIỆT NAM

Salary: 15 Mil - 40 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ninh Binh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Hoa Binh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 5 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback