Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

116 jobs

Sort by
TRAN DUC GROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ĐỨC

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
premium

Last Updated

Jotun Paints Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
premium

Last Updated

Jotun Paints Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
premium

Last Updated

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại DIHAFO

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

Salary: 10 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại DIHAFO

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

Salary: 6,8 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Interwood Việt Nam

Salary: 10 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

Công ty TNHH Minh Long I

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LỌC KHÍ VIỆT

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LỌC KHÍ VIỆT

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công ty cổ phần MEGABUILD

Salary: 17 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

First Alliances

Salary: 17 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Tr - 37,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

ALLIANCE CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Long An
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

Công Ty TNHH Magnussen Logistics

Salary: Over 15,4 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Employee Shuttle

Last Updated

First Alliances

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

First Alliances

Salary: 23 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty CP Wendelbo Đông Nam Á

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Salary: 33 Tr - 55 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 9,9 Tr - 22 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Salary: 12 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Can Tho
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Salary: 6 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Salary: 8 Tr - 13 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback