Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

1,056 jobs

Sort by
Confidential

Salary: 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Confidential

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH HUYNCHI

Salary: 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Quang Binh
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Quang Binh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Salary: 20 Tr - 90 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Novaland Group

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Tư vấn Dự án SEAS

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Uniform
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH 4C DECOR

Salary: 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty Cổ phần DNP Hawaco

Salary: Over 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần DNP Hawaco

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Long Phú

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC OASISCONCEPT

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẠNH HƯNG

Salary: Over 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Phú Phan Gia

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real

Salary: 20 Tr - 80 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH VKA Healthcare Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu

Salary: 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH BOHO DECOR

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Vinhomes

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

Công Ty TNHH Aeonmall Việt Nam

Salary: 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Nội Thất Và Quảng Cáo Á Đông

Salary: 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH STYLE SPACE

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH STYLE SPACE

Salary: 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH LIFE ON

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

Salary: 7,7 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH STYLE SPACE

Salary: 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần BT International

Salary: 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Mai - Archi

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Phuoc
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

Salary: 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback