Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

70 jobs

Sort by
Igus® Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

Salary: 7,7 Tr - 8,2 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

MegaCEO

Salary: 9,9 Tr - 12,1 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Hai Phong
 • Kien Giang
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

Salary: 3 Tr - 3,2 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Training Scheme

Last Updated

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

First Alliances

Salary: 35 Tr - 40 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty MAIC Group

Salary: 5,5 Tr - 6 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Talentnet Corporation

Salary: 7 Tr - 25 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Lang Son
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH CYMMETRIK TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Salary: 8 Tr - 11 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Talent Trader Vietnam

Salary: 20 Tr - 40 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Talent Trader Vietnam

Salary: 22 Tr - 33 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty MAIC Group

Salary: 5,5 Tr - 6 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Long An
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

First Alliances

Salary: 15 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh

Last Updated

Công ty Vietfirst

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Thuan
 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Tr - 37,4 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Salary: 10 Tr - 12 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Thanh Hoa
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

First Alliances

Salary: 30 Tr - 40 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Ha Noi

Last Updated

First Alliances

Salary: 30 Tr - 45 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen

Last Updated

First Alliances

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Ha Nam

Last Updated

First Alliances

Salary: 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Ha Nam

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Vinh Phuc
 • Hung Yen

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 20 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Vinh Phuc
 • Hung Yen

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Ha Nam

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Vinh Phuc

Last Updated

First Alliances

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Vinh Phuc

Last Updated

First Alliances

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

First Alliances

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Insurance

Last Updated

First Alliances

Salary: 20 Tr - 25 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

First Alliances

Salary: 33 Tr - 41,8 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 11 Tr - 14,3 Tr VND

 • Ha Noi
 • Vinh Phuc
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

Công ty TNHH Nakamura Việt Nam

Salary: 8 Tr - 13 Tr VND

 • Bac Ninh
 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback