Filter

162 jobs

Sort by

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty TNHH Takayoshi Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LỌC KHÍ VIỆT

$ 9 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Salary review

Công ty TNHH FES VietNam

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Aiphone Communications (Vietnam) Co.,Ltd

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Fischer ASIA Co., Ltd

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28,6 Tr - 33 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VŨ PHONG

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Training Scheme

First Alliances

$ Competitive

 • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty TNHH YCH - Protrade

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

 • Dong Nai
 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

East West Industries Vietnam LLC.

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 8,8 Tr - 9,3 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Hi - Tech Wires Asia Co., Ltd

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Isuzu Tec Viet Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Gốm Mỹ Nghệ Long Trường

$ Competitive

 • Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Cty Hữu Toàn Group

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Cty Hữu Toàn Group

$ 13 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công ty Cổ Phần BM Windows

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Công ty TNHH YCH - Protrade

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Dong Nai
 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

MegaCEO

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Fischer ASIA Co., Ltd

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Isuzu Tec Viet Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
Feedback