Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

58 jobs

Sort by
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

Salary: 8 Tr - 8,5 Tr VND

 • Ha Noi
 • Binh Duong
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Salary: Over 15 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd

Salary: 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hung Yen
 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

First Alliances

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hai Phong
 • Ha Noi
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd

Salary: 9 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Salary: 7,7 Tr - 11 Tr VND

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ngai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Salary: 7,7 Tr - 11 Tr VND

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ngai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Salary: 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

N KID Group

Salary: 7 Tr - 7,5 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

MegaCEO

Salary: 11 Tr - 14,3 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

MegaCEO

Salary: 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

First Alliances

Salary: 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CareerBuilder's client

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH KONE Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Ha Nam
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty CP Inmatech

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

First Alliances

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hai Phong

Last Updated

Confidential

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Bac Giang
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

MegaCEO

Salary: 11 Tr - 12,1 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

MegaCEO

Salary: 11 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Salary: 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Seniority Allowance

Last Updated

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Seniority Allowance

Last Updated

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Seniority Allowance

Last Updated

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hai Phong

Last Updated

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Seniority Allowance

Last Updated

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Seniority Allowance

Last Updated

MegaCEO

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

Công ty CP Inmatech

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong
 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Giang
 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

First Alliances

Salary: 13 Tr - 18 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Training Scheme

Last Updated

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Salary: 25 Tr - 40 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback