Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

84 jobs

Sort by
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Salary: 15 Mil - 30 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Salary: Over 15,4 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 12 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Salary: Over 15,4 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Kangaroo Group

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Alphanam Group

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

Salary: 7 Mil - 12 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 18 Mil - 20 Mil VND

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 15 Mil - 20 Mil VND

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

MegaCEO

Salary: 13,2 Mil - 17,6 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Salary: 8 Mil - 12 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Salary: 12 Mil - 18 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Salary: 7 Mil - 12 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Barett Smart Factory

Salary: 18 Mil - 25 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Panasonic Appliances Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMEDTECH VIỆT NAM

Salary: 25 Mil - 30 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Alphanam Group

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Alphanam Group

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Alphanam Group

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 22 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 22 Mil - 33 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 26,4 Mil VND

 • Ha Nam
 • Ha Noi
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Salary: 11 Mil - 24,2 Mil VND

 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Salary: 6 Mil - 8 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Salary: 20 Mil - 25 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

Salary: 8 Mil - 11 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Salary: 20 Mil - 30 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Panasonic Appliances Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Minh Long

Salary: 6 Mil - 10 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Salary: 8 Mil - 13 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

Salary: 7,7 Mil - 8,2 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Salary: 13,2 Mil - 17,6 Mil VND

 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

Salary: 8 Mil - 10 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

MegaCEO

Salary: 33 Mil - 44 Mil VND

 • Ha Noi
 • Bac Ninh
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tập Đoàn TECOMEN

Salary: 20 Mil - 25 Mil VND

 • Hung Yen
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Cargill Vietnam

Salary: Competitive

 • Hung Yen
 • Ha Noi
 • Ha Nam
 • Insurance
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback