Advanced Search

Jobs in Malaysia 5

Filter Result

Location
  • 3
Category
  • 4
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Salary
Level
Jobs Posted Within
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Project Controller - PIPING (Nam Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Malaysia

Salary: 20 Tr - 30 Tr VND

Updated: 24/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Giám Sát Thi Công Sơn (Painting Supervisor) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Ho Chi Minh, Malaysia

Salary: Competitive

Updated: 17/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Giám sát Bảo Ôn (Insulation Supervisor - Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Ho Chi Minh, Malaysia

Salary: 22 Tr - 33 Tr VND

Updated: 17/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Nhân Viên Hành Chính Công trường tại Malaysia (HĐ 6- 9 tháng)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Malaysia

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

Updated: 11/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Kiểm Soát Chi Phí (Cost Control) (Đi Malaysia) (Temp 9-12 months)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Ho Chi Minh, Malaysia

Salary: Competitive

Updated: 27/01/2018
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: